Wednesday , May 23 2018
Home / Tag Archives: कोकण

Tag Archives: कोकण

Korlai 1

At the dawn we stepped out of the house to a destination unknown to us and only knew from sources on the internet. But the past experiences in our mind projected that the ‘destinations are always new for explorers.‘ Our journey started by reaching the nearest Panvel ST bus depot from where we had to catch the bus for Alibaug. ... Read More »

कलावंतीण

कलावंतीणला जायचं ठरलं आणि पनवेलच्या एश.टी. डेपोवर आम्ही जमा झालो.उपमा, पोहे वा मिसळबरोबर चहा घेतला आणि टमटमने थाकुर्वाडीला निघालो. जसजसाशहरीभाग संपला  तसा निसर्गातील हिरवा पत्ता उभ्रून येऊ लागला. डुलत डुलतचालणारी टमटम, गार सुटलेला वारा आणि निसर्गसानिध्य कस छान जुळून आलेलं.शेतात तांदळाच पिक दिसत होत पण आजूबाजूला रान पण मजल होत. थाकुर्वाडीला पोहोचताच बहुतेकजण पावसामुळे न भिजण्याची तैयारी करू लागला तरकाही ... Read More »