Wednesday , May 23 2018
Home / Tag Archives: झेंडा

Tag Archives: झेंडा

Palm Beach Road

Roads which lead a pedestrian towards a direction has much more to talk about than just take you towards your destinations. The roads may be new and in a remote area but the Highway has its unique charm. One such perfect example of a highway is Navi Mumbai’s Palm Beach Road. This road from its one end to the other ... Read More »

15 August

आता ती मोठी सुट्टी येणार होती. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार लागोपाठ. गडभ्रमंती बरेच दिवस केली न्हवती. आणि इच्छाही खूप होती. आत्ता जवळजवळ पक्क पण केलेलं आणि जसेजसे दिवस जवळ आले तसे फक्त भटकायच मन बळावत गेल. त्यातच पेणच्या कार्यशाळेला भेट दिलेली. विचार येत होता की असच फिरावं. मग फेसबूकवर कार्यक्रम चाळत बसन झालं. १५ औगस्टचा एखादा झेंडावंदनाचा कार्यक्रम पाहावं अस ... Read More »